Warning: implode(): Invalid arguments passed in /net/linkuj_show_wj.php on line 13
Sieci lokalne LAN

  informatyka i teleinformatyka

Strona główna Kontakt z nami Mapa serwisu Katalog Experts'ów[Obraz logo firmy]

Sieci lokalne LAN
 Sieci lokalne LAN Sieci rozległe WAN Sieci strukturalne

 

Sieci lokalne LAN (Local Area Network)

Sieci lokalne to oczywiście fizyczne łącza - okablowanie strukturalne, które w zależności od kategorii pozwala na transmisję z szybkościami od 10Mb/s do 10Gb/s czy bezprzewodowe połączenia WLAN. Jest to jednak także cała rozbudowana infrastruktura teleinformatyczna, umożliwiająca poprawną transmisję danych. Są to przede wszystkim: switch'e oraz hub'y sieciowe, punkty dostępowe, routery, karty interfejsowe LAN serwerów i komputerów użytkowników, niskopoziomowe systemowe oprogramowanie sieciowe zainstalowane w urządzeniach (systemy operacyjne, sterowniki urządzeń, stosy protokołów), wykorzystywane protokoły transmisyjne (Ethernet, Token Ring, IP, IPX, TCP, UDP i inne), zasady zabezpieczeń funkcjonujące w sieci (VLAN'y, firewall'e, IDS'y, szyfrowanie i certyfikacja na poziomie sieci) oraz dostępne w sieci usługi i serwisy (DHCP, WINS, DNS, WWW  itd.). Im większa jest sieć, tym bardziej rygorystyczne zasady muszą być stosowane, aby cała ta infrastruktura funkcjonowała poprawnie.


Oferujemy następujące usługi w dziedzinie budowy sieci LAN:

 • opracowanie kompleksowych projektów sieci, które mogą obejmować:
  • wybór odpowiednich technologii;
  • fizyczną topologię sieci;
  • logiczną organizację ruchu w sieci;
  • szczegółową konfigurację wszystkich urządzeń;
  • zasady bezpieczeństwa;
  • zasady zarządzania i monitorowania sieci;
 • bezpośrednie wykonawstwo:
  • dostawa sprzętu;
  • instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych;
  • podstawowa i zaawansowana konfiguracja urządzeń sieciowych;
  • uruchomienie w sieci odpowiednich usług i serwisów sieciowych;
  • dostosowanie sprzętowe i odpowiednia konfiguracja komputerów użytkowników;
 • przygotowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających nadzór i diagnostykę sieci, a w przypadku większych sieci - budowa Centrów Zarządzania Siecią;

 

Wyślij pocztę do itwebmaster@itexperts.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 07 września 2006