Warning: implode(): Invalid arguments passed in /net/linkuj_show_wj.php on line 13
Sieci rozległe WAN

  informatyka i teleinformatyka

Strona główna Kontakt z nami Mapa serwisu Katalog Experts'ów[Obraz logo firmy]

Sieci rozległe WAN
 Sieci lokalne LAN Sieci rozległe WAN Sieci strukturalne

 

Sieci rozległe WAN (Wide Area Network)

Wcześniej czy później praktycznie każdy użytkownik sieci, zarówno indywidualny jak i całe przedsiębiorstwo, staje przed koniecznością bezpośredniej komunikacji z urządzeniami zlokalizowanymi na zewnątrz sieci lokalnych. Mogą to być potrzeby połączeń pomiędzy oddalonymi oddziałami tej samej firmy (w ramach tzw. intranetu) lub konieczność podłączenia do otwartej, publicznej sieci komputerowej (internet). W obu przypadkach staje się przed problemem odpowiedniej organizacji takich połączeń, by z jednej strony dostarczyć użytkownikom maksymalne możliwości, jakie niesie ze sobą dołączenie do sieci zewnętrznych, a jednocześnie zapewnić na odpowiednim poziomie bezpieczeństwo wszystkich urządzeń pracujących lokalnie w sieci. Bardzo ważnym aspektem jest także zarządzanie ruchem, który w sieciach ma zawsze jednostronną tendencję do nieograniczonego wzrostu. Ruch taki, pozostawiony bez nadzoru, bardzo szybko powoduje przeciążenie zwykle wolniejszych, a stosunkowo drogich, zewnętrznych kanałów transmisyjnych.

Podstawowe różnice pomiędzy sieciami rozległymi WAN a sieciami lokalnymi LAN to przede wszystkim: rozciągłość terytorialna - wymuszająca skuteczny, zdalny dostęp do wszystkich elementów sieci - oraz fakt korzystania z łączy i protokołów, dostarczanych przez niezależnych operatorów. Te na pozór drobne różnice niosą za sobą cały szereg uwarunkowań, które mają zasadniczy wpływ na całokształt problematyki dotyczącej sieci rozległych. W zależności od szybkości transmisji, technologii dostępu oraz specyficznych potrzeb użytkowników, zewnętrzni operatorzy telekomunikacyjni mogą oferować styk wykorzystujący różne protokoły transmisji. Dla użytkowników końcowych najczęściej są to: PPP, PPPoE, PPPoA, Frame Relay lub ATM.


Oferujemy następujące usługi w dziedzinie budowy sieci WAN:

 • opracowanie kompleksowych projektów sieci, które mogą obejmować:
  • wybór odpowiednich technologii;
  • fizyczną i logiczną topologię sieci;
  • szczegółową konfigurację urządzeń klienta;
  • zasady bezpieczeństwa;
  • zasady zarządzania i monitorowania sieci;
 • bezpośrednie wykonawstwo:
  • bezpośrednią współpracę z dostawcą łączy telekomunikacyjnych (zamawianie łączy,  konfiguracja)
  • dostawa sprzętu sieciowego klienta;
  • instalacja i uruchomienie urządzeń sieciowych klienta;
  • konfiguracja urządzeń sieciowych klienta;
  • uruchomienie w sieci odpowiednich usług i serwisów sieciowych;
 • przygotowanie odpowiednich narzędzi umożliwiających nadzór i diagnostykę sieci, a w przypadku większych sieci, np. sieci korporacyjnych - budowa Centrów Zarządzania Siecią;

 

Wyślij pocztę do itwebmaster@itexperts.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 07 września 2006