Warning: implode(): Invalid arguments passed in /net/linkuj_show_wj.php on line 13
IT experts - "Outsoucing infrastruktury teleinformatycznej"

  informatyka i teleinformatyka

Strona główna Kontakt z nami Mapa serwisu Katalog Experts'ów[Obraz logo firmy]

Outsourcing inform.
 Outsourcing inform. Usługi informatyczne Cenniki usług

 

Dlaczego outsourcing?

Określenie "outsourcing" oznacza zlecenie firmom trzecim wykonywanie usług pomocniczych, czyli takich,  które nie są bezpośrednio powiązane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. "Outsourcing informatyczny" umożliwia przedsiębiorstwom zmniejszenie nakładów finansowych na utrzymanie własnej infrastruktury informatycznej, przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ich serwisowania. Wszystkie koszty, które przedsiębiorstwo ponosi na utrzymanie swojej infrastruktury informatycznej, podzielić można na dwie części: opłatę stałą (abonament miesięczny) oraz opłatę zmienną (usługi dodatkowe, zlecone przez klienta).


Opłata stała (abonament miesięczny) zależna jest od wielkości powierzonej w opiekę infrastruktury informatycznej. Obejmuje ona wszystkie rutynowe usługi, które muszą być wykonywane przy użytkowaniu i serwisowaniu urządzeń informatycznych. Opłata stała gwarantuje także całą gamę dodatkowych uprawnień dla klienta.

Standardowa miesięczna opłata stała gwarantuje:

 •  następujące usługi i działania rutynowe:
  • wykonanie i prowadzenie inwentaryzacji sieci oraz wszystkich urządzeń objętych opieką (topologia sieci, konfiguracja urządzeń, wykaz i konfiguracje aplikacji objętych opieką, nanoszenie poprawek aktualizacyjnych)
  • przegląd (ew. czyszczenie) każdego urządzenia objętego opieką przynajmniej 1 raz/kwartał
  • dla serwerów: wykonanie pełnej kopii bezpieczeństwa przynajmniej 1 raz/miesiąc
 • następujące dodatkowe uprawnienia klienta:
  • stały, bezpłatny i nieograniczony dostęp do konsultacji telefonicznej z HelpDesk w celu rozwiązywania przez telefon wszystkich pojawiających się problemów dotyczących infrastruktury objętej opieką
  • max. 4-godzinny czas reakcji na wszystkie zgłoszone problemy, których nie uda się rozwiązać w wyniku konsultacji telefonicznej
 • następujące rabaty dla klientów objętych umową outsourcing'ową:
  • na każde 5 komputerów 1 bezpłatna wizyta serwisowa (awarie, aktualizacje oprogramowania itp.) w miesiącu
  • specjalne ceny na wszystkie dodatkowe usługi związane z awariami i utrzymaniem urządzeń i sieci (30% rabat, patrz cennik usług informatycznych)

Opłata zmienna obejmuje wszystkie dodatkowe działania, zlecone do wykonania w siedzibie przedsiębiorstwa. Usługi te są płatne wg cennika usług informatycznych, z uwzględnieniem bezpłatnych usług wliczonych do abonamentu miesięcznego oraz stałego 30% rabatu dla wszystkich usług związanych z urządzeniami objętymi opieką outsourcing'ową.

Opłata zmienna w ramach outsourcing'u wyliczana jest wg następujących zasad:

 • na każde 5 komputerów 1 bezpłatna wizyta serwisowa w miesiącu
 • specjalne ceny na wszystkie dodatkowe usługi związane z awariami i utrzymaniem urządzeń i sieci (30% rabat, patrz cennik usług informatycznych)

 

Wyślij pocztę do itwebmaster@itexperts.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 07 września 2006